Cookie og privatlivspolitik

Vi bestræber os på hele tiden at følge gældende lovgivning. Det gælder også reglerne i persondataloven og persondataforordningen, og det er vigtigt for os, at dine personoplysninger behandles sikkert og trygt.

Denne Vi er derfor i henhold til persondataloven og persondataforordningen forpligtet til at give dig en række oplysninger.

Bl.a. skal du oplyses om, hvordan du kommer i kontakt med os, hvis du ønsker indsigt i de oplysninger, vi har om dig, hvorfor vi behandler dine oplysninger, hvad oplysningerne bruges til, og hvornår dine oplysninger slettes.

Oplysningerne kan du finde under punkterne nedenfor.

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Atletklubben Dan
Magleparken 5, 2750 Ballerup
CVR-nr.: 29986894
Telefon: 21 59 52 71
E-mail: nattergale@mail.dk

2. Cookies

Dette website anvender cookies i henhold til nedenstående formål. En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser og for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies og de kan ikke indeholde virus.

2.1 Så lang tid opbevares cookies

Cookies sletter sig selv efter et vist antal måneder (kan variere), men de fornyes efter hvert besøg.

2.2 Sådan sletter du cookies

Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering

2.3 Sådan undgår jeg cookies?

Hvis du ikke ønsker at modtage cookies kan du blokere dem. Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering

2.4 Hvad cookies bruges til på vores website

Denne webside anvender ikke cookies.

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi indhenter og behandler dine personoplysninger i forbindelse med registrering af dit medlemsskab i Atlet klubben Dan. Indhentningen er nødvendig, da vi skal kunne dokumentere over for kommunen hvem der er medlem.

Retsgrundlaget er derfor persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

4. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler kun almindelige personoplysninger om dig, såsom navn, telefonnummer, mailadresse og fysisk adresse. Vi indhenter aldrig særlige personfølsomme oplysninger om dig.

5. Opbevaring af dine personoplysninger

Efter udmelding af klubben, bliver dine oplysninger slettet max. 2 år efter.

6. Dine rettigheder

I henhold til persondataforordningen har du en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Vores kontaktoplysninger finder du under pkt. 1

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig inden det tidspunkt, hvor vi normalt sletter oplysningerne om dig jf. pkt. 5
Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

7. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

8. Retten til at trække et samtykke tilbage

Du skal vide, at du til enhver tid har ret til at trække dit samtykke tilbage, hvis vores behandling af dine personoplysninger, hviler på et samtykke fra dig.
Samtykket kan tilbagetrækkes ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor under pkt 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, får det først virkning fra det tidspunkt, hvor du tilbagekalder dit samtykke. Det påvirker altså ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger indtil da.

9. Øvrige oplysninger

Din oplysninger bliver ikke udsat for profilering eller automatisering, og vi har ikke udpeget en databeskyttelsesrådgiver.