Generalforsamling 2022

Dagsordenen:

1. Valg af dirigent.
2. Fomtandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år og fremtiden.
3. Sportsudvalgenes beretninger.
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
5. Fastsættelse af indskud og kontingent.
6. Behandling af forslag fra bestyrelse og medlemmer.
7. Valg afbestyrelse:
   a. Formand i lige år
   b. Sekretær i lige år
   c. Kasserer i ulige år
   d. Suppleant til bestyrelsen i ulige år
   e. Godkendelse af sportsudvalg foretages hvert år
8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant:
   a. En revisor i lige år
   b. En revisor i ulige år
   c. Revisorsuppleanten er på valg hvert år
9. Eventuelt