Generalforsamling 2023 i AK Dan

18.3.2024

Indkaldelse til ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AK DAN,

onsdag den 10.04.2024, kl. 17.30 i klublokalet på Tapeten.

Dagsordenen:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år og fremtiden.
3. Sportsudvalgenes beretninger.
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
5. Fastsættelse af indskud og kontingent.
6. Behandling af forslag fra bestyrelse og medlemmer.
7. Valg afbestyrelse:
   a. Formand i lige år - Michael Knoblauch modtager genvalg
   b. Sekretær i lige år
   c. Kasserer i ulige år
   d. Suppleant til bestyrelsen i ulige år
   e. Godkendelse af sportsudvalg foretages hvert år
8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant:
   a. En revisor i lige år
   b. En revisor i ulige år
   c. Revisorsuppleanten er på valg hvert år
9. Eventuelt

 

På bestyrelsens vegne

Michael Knoblauch

Formand